choroba-alzheimera

Choroba Alzheimera polega na postępowaniu zaniku tkanki nerwowej w mózgu. Powoduje to coraz bardziej widoczne z czasem zaburzenia działania w mózgu objawiające się m.in. lukami w pamięci, brakiem zdolności trzeźwego myślenia i ogólnym spadkiem zdolności do pełnienia ról społecznych.

Przyczyny i czynniki ryzyka

Dotąd naukowcy nie potrafią na 100% powiedzieć co jest dokładnie przyczyną tej choroby. Istnieją jednak dwie teorie co do jej genezy. Pierwsza mówi o tym, że Alzheimer powstaje w wyniku odkładania się w mózgu białka zwanego amyloidem, który uniemożliwia komunikację pomiędzy komórkami. Druga teoria dotyczy wiązek włókien neurofibrylarnych, które w zdrowym mózgu są proste i biegną równolegle zaś u osób z Alzheimerem ulegają poplątaniu. Splątanie owych włókien może powodować uszkodzenie neuronów.

Wiek stanowi najważniejszy i pierwszy czynnik ryzyka zachorowania na Alzheimera. Największe ryzyko wystąpienia choroby jest po 65. roku życia i zwiększa się z każdymi kolejnymi pięcioma latami. Po przekroczeniu 85. roku życia ryzyko wzrasta nawet do 50 %.

Również genetyka ma tu wiele do powiedzenia. Jeśli ktoś z rodziny, rodzic lub rodzeństwo chorowało lub choruje na Alzheimera ryzyko jest duże. Nie chodzi tu jednak o samą genetykę, co o przekazywanie złych nawyków związanych ze stylem życia.

Objawy i rozpoznanie

Wśród najważniejszych objawów choroby Alzheimera wymienić można: zapominanie świeżych informacji, problem z wykonywaniem codziennych czynności, sporadyczne zapominanie co się miało powiedzieć lub zrobić w danym momencie, zapominanie różnych słów i zastępowanie je mniej pasującymi i mniej zrozumiałymi, dezorientacja w czasie lub w miejscu, możliwość zgubienia się oraz nierozpoznawanie własnego domu lub jego okolicy, niezdolność do ocenienia sytuacji bądź niebezpieczeństwa, ubieranie się nieodpowiednio do pogody, płacenie w sklepie zbyt dużą ilością pieniędzy, umieszczanie rożnych rzeczy w niewłaściwych miejscach np. wkładanie portfela do lodówki, gwałtowne zmiany zachowania lub zupełnie nowe i odmienne od zwyczajnych cechy osobowości, utrata inicjatywy, zachowania pasywne, siedzenie godzinami w tym samym miejscu lub wykonywanie jakiejś żmudnej czynności przez wiele godzin.

Te i podobne objawy daje się do ocenienia lekarzowi w wywiadzie lekarskim. Celem tego jest zidentyfikowanie przyczyny danych zachowań. Często padają pytania o radzenie sobie z codziennymi czynnościami a także przeprowadza się szereg testów określających zdolności pacjenta do wydawania sądów, rozwiązywania problemów oraz testy sprawdzające sprawności pamięciowe. Niekiedy przeprowadza się także badania laboratoryjne, rezonans magnetyczny lub tez tomografię komputerową.

Leczenie i profilaktyka

Jak dotąd nie wynaleziono leku na Alzheimera, ale są lekarstwa łagodzące przebieg choroby. Jest także wiele zalecanych działań profilaktycznych chroniących przed urazami, do których może łatwo dojść a które mogą przyczynić się do rozwoju Alzheimera. Należy zatem zabezpieczać się na każdym kroku np. zapinając pasy w samochodzie lub też zakładając kask podczas jazdy rowerem czy motorem. Należy także zabezpieczyć dom przed możliwością np. przewrócenia się i doznania kontuzji, bowiem urazy głowy zwiększają prawdopodobieństwo powstania Alzheimera.

Obok działań zabezpieczających nie zapominajmy o diecie, która ma tu kluczowe znaczenie. Wykazano, że ludzie żywiący się przeciętnie chorują na Alzheimera trzykrotnie częściej niż ludzie przestrzegający zasad tzw. diety rozdzielnej, natomiast u wegetarian choroba ta zachodzi niezwykle rzadko i zazwyczaj jest wynikiem urazu głowy a nie złych nawyków żywieniowych. W celu zapobiegawczym wskazana jest także zrównoważona aktywność fizyczna np. w formie codziennej piętnastominutowej gimnastyki.

ALNG