charakter-a-uwarunkowania-erotyczne

Na to, co potocznie zwykło się określać mianem charakteru składają się w największej mierze uwarunkowania temperamentalne. Na temperament, czyli pewne stałe dyspozycje osobowościowe, nabywane genetycznie składają się takie czynniki jak ogólny napęd życiowy, proporcje pomiędzy procesami pobudzenia i hamowania zachowania, szybkość zachodzenia procesów fizjologicznych i poznawczych, równowaga procesów neurologicznych.

Mówiąc wprost to czy ktoś z nas jest kanapowym misiem, wulkanem seksu, efemeryczną kobietką, czy zrównoważonym kochankiem, zależy właśnie od tego, jaki typ temperamentu nas cechuje.
Jak temperament przekłada się na zachowania erotyczne?

Nie bez racji jest tutaj powiedzenie „jaki kto do jedzenia, taki i do miłości”. Aby zawczasu przekonać się, jaki typ zachowań seksualnych reprezentować będzie druga osoba możemy poddać ją obserwacji, właśnie pod kątem wyłowienia kluczowych cech temperamentalnych.

Trwałe cechy temperamentalne ujawniają się w takich czynnościach jak: zaspakajanie swoich potrzeb, reagowanie na sukcesy i porażki, sposób działania pod presją czasu. Osoba, która powyższe czynności wykonuje z zaangażowaniem, pośpiechem, kierując się emocjami i przeżywając je wyraziście, intensywnie- w sytuacjach łóżkowych będzie zapewne wykazywać podobne cechy, a zatem będzie kochankiem przejawiającym aktywność, namiętnym, lubiącym sytuacje nieszablonowe, kreatywnym w sytuacjach erotycznych, przeżywającym emocje gwałtowne i wyraziste.

Tymczasem osoba, która cechuje się spokojem, cierpliwością i wytrwałością w zaspokajaniu swoich potrzeb, nie emocjonuje się na zbyt przeżywanymi sukcesami i porażkami, pod presją czasu działa spokojnie, flegmatycznie- w sytuacjach erotycznych będzie prawdopodobnie również osobą bardziej responsywną niż aktywną, spokojną, o jednostajnym typie pobudzenia, braku gwałtownych emocji i uniesień, raczej odpowiadającą na inicjatywę niż samemu ją przejawiającą.

Warto wspomnieć, że temperament nie determinuje naszego zachowania absolutnie, ale tylko wyznacza szlaki. W procesie pracy nad sobą można osiągać zaskakujące efekty, mimo to jednak zawsze „łatwiej” będzie nam postąpić zgodnie z podszeptami naszej wewnętrznej natury, dlatego warto również uszanować to samo w partnerze.

Joanna P.