bieganie

Czy boisz się osteoporozy? Chcesz zadbać o swoje kości naturalnie? Ruszaj się! To najlepsze lekarstwo!

U osób uprawiających sport wyczynowo wykazano w badaniach zwiększenie masy kostnej nawet o 20-30%. Pod wpływem różnego rodzaju obciążeń nasze kości ulegają ciągłej przebudowie, tworząc nową tkankę kostną po swej wklęsłej stronie i ulegając tym samym rozpadowi po stronie wypukłej. Udowodniono, że silnym stymulatorem tej przebudowy jest wysiłek w pozycji pionowej – nacisk osiowy na szkielet.

Bieganie na zdrowie

Wieloletni trening wytrzymałościowy prowadzi do zwiększenia mineralizacji kości. U mężczyzn i kobiet uprawiających przez wiele lat biegi długodystansowe stwierdza się, że trening wytrzymałościowy prowadzi do zwiększenia mineralizacji kości, zwiększa się również gęstość kośćca, szczególnie kończyn dolnych, w porównaniu z osobami nietrenującymi. Istnieje ścisła zależność pomiędzy siłą poszczególnych grup mięśni, a gęstością kośćca oraz między poziomem wydolności tlenowej, a gęstością tkanki kostnej. Dlatego też warto uprawiać rekreację ruchową w jakiejkolwiek postaci.

PFN