badania-nad-htz

Pierwsze badania nad terapią hormonalną kobiet w wieku menopauzalnym znane pod nazwą Women’s Health Initiative, w których średnia wieku uczestniczek wynosiła 63 lata, zostały przerwane w 2002r. Okazało się bowiem, że przyjmujące pigułki hormonalne kobiety są bardziej narażone na udar mózgu!

Amerykańskie Towarzystwo Chorób Serca wydało wówczas zalecenie, aby kobiety przechodzące menopauzę podchodziły z wielką ostrożnością do doustnych środków hormonalnych. Najnowsze badania zorganizowała prywatna instytucja naukowa Kronos Longevity Research Institute (KLRI). W eksperymencie uczestniczy również dziewięć amerykańskich instytutów medycznych między innymi z uniwersytetów: Harvarda, Columbia, Yale i Kalifornijskiego.

Badaniom poddano kobiety w przedziale wiekowym 40-55 lat, a więc grupę młodszą niż w poprzednim eksperymencie. Zmniejszono również dawkę hormonów. Z obserwacji wynika, że przyjmowanie hormonów na początku klimakterium przynosi dużo korzyści, później może być nawet szkodliwe.

Anna J