astma-sercowa

Pojęcie astmy jest każdemu dobrze znane. Kojarzy się przeważnie z alergiami problemami z oddychaniem, inhalacjami. Skojarzenia te są w 100% poprawne. Istnieje jednak inna odmiana astmy, tzw. astma sercowa,a ściślej dychawica sercowa. Z astmą oskrzelową łączy ją problem z oddychaniem jednak podłoże i mechanizm tego schorzenia jest odmienny niż w typowej astmie oskrzelowej.

Dychawica oskrzelowa jest ściśle związana z układem krążenia i wynika z jego dysfunkcji. Kiedy serce nie potrafi prawidłowo odbierać krwi z płuc i tłoczyć jej przez aortę do komórek naszego ciała dochodzi do przekrwienia płuc. Jest to tzw. niewydolność lewokomorowa. Przekrwione płuca nie potrafią pracować prawidłowo i jednym z wielu objawów tej nieprawidłowości jest dychawica sercowa.

Atak astmy sercowej

Objawy dychawicy oskrzelowej przeważnie pojawiają się w nocy. Chory zasypia i po kilku godzinach jest wybudzany ze snu przez uporczywą duszność, która zmusza go do pionizacji ciała. Pacjent odruchowo przyjmuje pozycję siedzącą i po pewnym czasie objawy duszności mijają i umożliwiają ponowne zaśnięcie. O ile w lekkich przypadkach duszność ta jest do zniesienia o tyle w sytuacji kiedy odgłos takiej duszności przypomina odgłos gotującej się wody, jest charczący, bulgoczący wymaga natychmiastowej interwencji medycznej. Może również pojawić się odksztuszanie pienistej plwociny podbarwionej na różowo, uczucie uciskania za mostkiem, zlewne poty, sinica powłok skórnych i warg, uczucie omdlenia. Wystąpienie takich objawów mogą świadczyć o rozpoczynającym się obrzęku płuc i należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego pod numerem 112 lub 999, przedstawić dyspozytorowi objawy które wystąpiły u chorego i zasięgnąć porady jak należy postępować z chorym do czasu przybycia zespołu Ratownictwa Medycznego.

Objawy te są bardzo podobne do duszności typu orthopnoe. Jednak w przeciwieństwie do dychawicy sercowej duszność ortopnoiczna pojawia się już po 1-2 minut od przyjęcia pozycji leżącej i ustępuje praktycznie po kilku minutach od przyjęcia pozycji siedzącej lub stojącej, czasami z pochyleniem tułowia do przodu. W przypadku astmy sercowej objawy ujawniają się po kilku godzinach od położenia się i mogą utrzymywać się nawet przez pół godziny.

Objawy dychawicy oskrzelowej mogą korelować z:

• silnym stresem,
• zaburzeniami kwasowymi,
• infekcjami bakteryjnymi,
• przekrwieniem oskrzeli,
• chorobami serca i zastawek,
• zastojem krążenia płucnego.

Leczenia wymaga stosowania środków farmakologicznych oraz dodatkowej podarzy tlenu zwłaszcza w okresach zaostrzeń objawów. Można również po uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzącym pacjenta stosować suplementy ziołowe. Bezwzględnie należy zaprzestać palenia papierosów i bądź innych pochodnych substancji. Należy ograniczyć również spożywanie soli w posiłkach oraz ilość spożywanego alkoholu.

Ponieważ objawy dychawicy sercowej przypominają bóle charakterystyczne dla ostrego zespołu wieńcowego nie wolno ich lekceważyć i należy zasięgnąć opinii specjalisty. Zignorowanie pierwszych objawów może okazać się katastrofalne w skutkach.

Maurice