a-ty-jak-czesto-robisz-cytologie

Gdybyś mieszkała na osiedlu, gdzie żyje tylko 100 kobiet, to 18 Twoich sąsiadek nigdy nie przechodziło badania cytologicznego, a 17 – tylko raz w życiu: to są smutne wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Organizację Kwiat Kobiecości wraz z Millward Brown SMG/KRC.

Uczestnictwo bądź świadomość uczestnictwa w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest bardzo niskie – zadeklarowało je jedynie 15% Polek, które miały wielokrotnie wykonywaną cytologię. Niestety, z ankiety wynika, że główne powody niewykonywania cytologii wiążą się z niewiedzą odnośnie konieczności wykonywania tego badania oraz jego profilaktycznego charakteru.

Przebadano łącznie 1000 kobiet w wieku 20-50 lat,czyli grupy największego ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Wynik badań wskazują, że jest coraz lepiej ze świadomością kobiet, jeśli chodzi o te ważne badanie: niemal połowa kobiet w wieku 20-50 wykonuje cytologię regularnie (co najmniej raz na dwa lata), zaś co piąta raz na trzy lata bądź rzadziej.

Najbardziej dbają o siebie młode kobiety, w wieku 20-25 lat, bo ponad połowa z nich robi badanie raz do roku i tylko 6% rzadziej niż raz na 3 lata. Jednak im dalej, tym gorzej: w grupie wiekowej 40-50 lat co roku bada się tylko 31%, a aż 18% robi cytologię rzadziej, niż raz na trzy lata!

Najgorzej wygląda sprawa na wsi i wsród małych miasteczek, tam badanie co roku przeprowadza jedynie 27% kobiet. To nie znaczy, że panie z terenów pozamiejskich mniej dbają o swoje zdrowie, gdyż do badań przystępuje podobny odsetek kobiet, co w dużych miastach.

Może to wynikać z utrudnionego dostępu do świadczeń lekarskich.

Kwiat Kobiecości