zwloknienie-klatki-piersiowej

Zwłóknienie klatki piersiowej jest najczęstszym zejściowym powikłaniem ropniaka lub odmy opłucnej. Spowodowane niewłaściwym leczeniem lub wręcz zupełnym zaniedbaniem choroby, zwłóknienie może spowodować przesunięcie śródpiersia, skrzywienie kręgosłupa i wskutek tego, zaburzenie krążenia płucnego.

Zwłóknienie klatki jest bezobjawowe przez wiele lat a jego wykrycie następuje zazwyczaj przy wystąpieniu innej choroby układu oddechowego i nasileniu objawów – już w zaawansowanym stadium choroby. Objawy, które mogą wystąpić podczas zwłóknienia to duszności, sinica, skrzywienie kręgosłupa, zwężenie i zmniejszenie chorej połowy klatki piersiowej, osłabienie szmeru oddechowego i drżenia piersiowego, przytłumienie głosu opukowego, wypukłości skierowane w stronę chorej połowy klatki piersiowej.

Niezbędne do wykonania w tej chorobie są badania radiologiczne i gazometryczne. Po rozpoznaniu i ustaleniu etapu choroby przystępuje się do interwencji chirurgicznej polegającej na wykonaniu zabiegu zwanego dekortykacją płuca. Jeśli doszło do marskości płuca konieczna jest jego resekcja (wycięcie).

Działaniami profilaktycznymi pozwalającymi uniknąć tego często kończącego się śmiercią zwłóknienia jest przede wszystkim podejmowanie właściwego i dokładnego leczenia podczas chorób opłucnej a szczególnie ropniaka opłucnej (wysiękowego zapalenia płuc) oraz odmy opłucnej.

Anna J