wspolczesni-gladiatorzy

Stowarzyszenie „Gladiator”, im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego zrzesza mężczyzn z chorobami prostaty. Powołano je, aby spopularyzować wśród mężczyzn i kobiet wiedzę o chorobach prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo-płciowego oraz konieczności podstawowych badań.

Celem działalności Stowarzyszenia jest konsolidacja pacjentów dotkniętych chorobą prostaty, nerek i pozostałych narządów układu moczowo – płciowego. Równie ważna jest edukacja w zakresie podstawowej wiedzy medycznej dla zapewnienia warunków wczesnego wykrywania choroby, diagnostyki i profilaktyki leczenia. Działalność Stowarzyszenia obejmuje formy pomocy bezpośredniej oraz edukacyjne.

Polska współpraca z IKCC

Stowarzyszenie „Gladiator” zostało pod koniec października członkiem International Kidney Cancer Coalition (IKCC), czyli Międzynarodowej Koalicji Pacjentów Chorych na Raka Nerki. Dwudniowe spotkanie inaugurujące działalność organizacji poświęcone zostało omówieniu standardów leczenia chorych na raka nerki oraz wymianie doświadczeń między pacjentami z różnych krajów. To pierwsza tego typu inicjatywa na skalę światową. Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” jako jedyna organizacja w Polsce zrzeszająca osoby chore na raka nerki dołączyła do IKCC. Koalicja zrzesza organizacje pacjentów wspierające osoby chore na ten nowotwór z całego świata.

Korzyści ze współpracy z IKCC

IKCC, wśród swoich głównych zamierzeń wskazuje wypracowanie nowych standardów
w leczeniu chorych na raka nerki. „Obecnie lekarze w Polsce mają dostęp do amerykańskich oraz europejskich zaleceń. Mam nadzieję, że wypracowane przez radę naukową IKCC standardy oraz wdrożenie ich w Polsce przyczyni się do poprawy jakości leczenia pacjentów z tym schorzeniem. W związku z pojawieniem się w ostatnich latach kilku nowych terapii, m.in. inhibitorów kinazy tyrozynowej, potrzebne są aktualne zalecenia postępowania z chorymi na raka nerki” – powiedział prof. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

Kolejnym działaniem planowanym przez IKCC jest szeroko zakrojona kampania na rzecz propagowania wykonywania badań ultrasonograficznych, czyli usg dróg moczowych. Badanie USG samo w sobie nie jest badaniem profilaktycznym w kierunku raka nerki, ale jest najskuteczniejszym sposobem zobrazowania nieprawidłowości w obrębie nerek. Wśród kolejnych celów jakie stawia sobie IKCC jest edukacja społeczeństwa oraz pacjentów z zakresu diagnostyki oraz metod leczenia raka nerki.

„Bycie członkiem koalicji sprawia, że możemy uczyć się od innych, bardziej doświadczonych organizacji pacjentów. Cieszę się, że jesteśmy członkiem IKCC i mamy nadzieję, że nasze wspólne działania wymiernie wpłyną na poprawę sytuacji osób chorych na raka. Jest to także okazja do nagłośnienia naszej lokalnej działalności na rzecz chorych na raka nerki, takich jak organizacja spotkań edukacyjnych z udziałem urologa, onkologa oraz psychoonkologa, które odbędą się w głównych miastach w Polsce” – podsumował Tadeusz Włodarczyk, Prezes Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”.

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty “Gladiator”

Anna J