Psychologia, W głąb siebie

Dlaczego niechętnie prosimy o pomoc?

Żyjemy w kulturze indywidualistycznej. Jest ona stosunkowo nowym wymysłem ludzkości, jaki narodził się w Stanach Zjednoczonych, które w swych założeniach miały być symbolem dostatku, samowystarczalności i tryumfu jednostki.

Czytaj więcej