seks-w-polskim-wydaniu

Życie seksualne Polek doskonale ilustruje przeprowadzony w ostatnich latach przez instytut badawczy SMG/KRC tzw. raport Vamea. Pytano w nim reprezentatywną grupę Polek w wieku 19–59 lat o ich opinie dotyczące życia seksualnego.

Dla większości z nas potrzeby seksualne są zupełnie naturalne. Traktujemy je jednak (87% ankietowanych) wciąż bardzo intymnie, jako sferę o której się nie rozmawia, do której dopuszcza się tylko wyjątkową osobę.

Takie podejście prawdopodobnie wpływa na fakt, iż większość z nas niechętnie mówi o seksie, w szczególności zaś uważamy, że o życiu seksualnym i jego problemach nie powinno się mówić publicznie (aż 59%) – nawet w relacji lekarz-pacjent.

Efektem tego jest późna jak na Europę inicjacja seksualna (blisko 70% po 18 roku życia), dodatkowo zwykle nie poprzedzona innymi doświadczeniami seksualnymi (wyjątek: 13% pań przyznało się do doświadczeń autoerotycznych). “Pierwszy raz” w 70% wynika z miłości do partnera, choć dla większości nie był satysfakcjonujący, co może sugerować brak odebrania rzetelnej czy jakiejkolwiek edukacji w tym wymiarze.

Z pewnością nie posiadamy najbardziej wybujałych temperamentów seksualnych Europy.
Połowa Polek przyznaje się do uprawiania seksu raz w tygodniu lub częściej. Jedynie 1% Polek przyznaje się do całkowitego braku ochoty na seks. Szczęśliwie jednak sposób realizowania potrzeb oceniamy jest jako adekwatny do potrzeb. Jedynie 1/5 z nas nie czuje satysfakcji z częstotliwości odbywanych stosunków.
Co niepokojące, blisko połowa ankietowanych przyznaje, że ma trudności z asertywną odmową zbliżenia.

Polka w łóżku

Polki same oceniają siebie jako mało aktywne i mało inicjujące, preferując raczej klasyczne podejście do odbywania stosunków.
Klasycznymi można również nazwać postawy towarzyszące wyborowi partnera seksualnego (82% posiada jednego, stałego partnera). Seks traktujemy jako dopełnienie relacji z mężczyzną, realizowanej na wielu polach. Stałym partnerom jesteśmy wierne. Do współżycia poza związkiem przyznaje się jedynie 12% kobiet.
Zachowawcze postawy i raczej umiarkowany entuzjazm w przypadku Polek towarzyszy seksualnym “wspomagaczom” – zarówno farmakologicznym, jak i gadżetom erotycznym.

Pamiętajmy jednak, drogie Panie, że brak wybujałego temperamentu nie oznacza, że mamy mniej do zaoferowania. Rzecz w tym, by zgrać się z partnerem i czerpać z pożycia wspólne zadowolenie.

Joanna P