Czy wiesz że...? Zdrowie

Prawa pacjenta i dostęp do bezpłatnej opieki medycznej – cz.1

rzecznik praw pacjenta

Pani Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, zdjęcie wykonane przez Agencję Fotograficzną Fotograf24.pl

Każdy z nas czasem choruje i korzysta  z usług służby zdrowia. W Polsce osoby ubezpieczone mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w ośrodkach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.  W związku z tym, iż jakość świadczonych usług z zakresu ochrony zdrowia czasem budzi zastrzeżenia, warto znać  przysługujące nam prawa pacjenta.

Na adres naszej redakcji bardzo często napływają maile od czytelników, którzy napotkali trudności podczas korzystania ze świadczeń publicznej służby zdrowia. W związku z tym postanowiliśmy stworzyć cykl, w którym będziemy wyjaśniać kwestie związane z prawami pacjenta.  Dzisiaj przyjrzymy się problemowi opisanemu przez panią Marię.

Wyznaczanie terminów planowych operacji  w publicznych placówkach służby zdrowia

Pod koniec zeszłego roku pani Maria zgłosiła się do laryngologa w związku z infekcją ucha środkowego. Lekarz po przeprowadzeniu badań przepisał naszej czytelniczce antybiotyk, który stosowała ona przez dwa tygodnie. Po zakończeniu leczenia zgłosiła się na kontrolę, podczas której okazało się, że stan zapalny nie ustąpił. Laryngolog zaniepokojony tą sytuacją wysłał panią Marię na szczegółowe badania do szpitala wojewódzkiego. Wykazały one obecność kłębczaka w uchu środkowym. Wprawdzie tego typu zmiany niezwykle rzadko mają charakter złośliwy, ale wymagają szybkiej interwencji chirurgicznej, ponieważ stanowią spore zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Kłębczak jest bogato unaczyniony, pod wpływem wysokiego ciśnienia może w każdej chwili pęknąć i doprowadzić do wylewu. Ponadto przyzwojak w miarę upływu czasu rozrasta się i może uszkodzić błonę bębenkową, prowadząc tym samym do utraty słuchu przez panią Marię.  Lekarze ze szpitala wojewódzkiego postanowili nie zwlekać i skierowali panią Marię na konsultację do specjalisty pracującym w klinice uniwersyteckiej w centralnej części Polski. Niestety, operacja związana z usunięciem kłębczaka jest niezwykle skomplikowana i wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, toteż nieliczne ośrodki medyczne mogą ją przeprowadzić. Pani Maria zgłosiła się na wizytę do specjalisty, lekarz po przeprowadzeniu badań i zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, skierował naszą czytelniczkę na operację. O jej terminie pani Maria miała zostać poinformowana drogą telefoniczną.  W związku z tym, iż czas płynął, a nasza czytelniczka nie otrzymała ze szpitala żadnej wiadomości, postanowiła do niego przedzwonić. Podczas rozmowy telefonicznej dowiedziała się, że termin zabiegu nadal nie został wyznaczony, ponieważ pan profesor jeszcze nie podjął w tej sprawie żadnej decyzji. Kolejne telefony do kliniki uniwersyteckiej również nie przyniosły odpowiedzi na pytanie dotyczące prognozowanego terminu operacji. Pani Maria poczuła się zaniepokojona tą sytuacją. W jej przypadku czas działa na niekorzyść, a operacja może równie dobrze  odbyć się za miesiąc lub za 3 lata…  Niestety, pani Maria pomimo usilnych próśb nie dowiedziała się, ile wynosi termin oczekiwania na zabieg w placówce, do której została skierowana na operację.

Postanowiliśmy skonsultować przypadek pani Marii z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Na naszego maila, w którym poprosiliśmy o wyjaśnienie, czy sytuacja, w której chory tak długo czeka na wyznaczenie terminu planowej operacji, w ogóle powinna mieć miejsce, odpowiedziała pani Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska.  Poniżej przytaczamy fragment jej wypowiedzi.

rzecznik praw pacjenta
Pani Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska, zdjęcie wykonane przez Agencję Fotograficzną Fotograf24.pl

Rzecznik Praw Pacjenta nt. wyznaczania terminów planowych operacji

„Czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty uzależniony jest od skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kolejności udzielania tzw. świadczeń zdrowotnych planowych.  Skierowanie do szpitala podlega kwalifikacji do leczenia szpitalnego i wymaga potwierdzenia konieczności zastosowania leczenia proponowanego przez lekarza kierującego. Kwalifikacja do leczenia oraz planowany termin leczenia jest podstawą prowadzenia przez świadczeniodawcę listy oczekujących na leczenie zdrowotne.  Listy te są także publikowane na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

W sytuacji, gdy pacjent zostanie zakwalifikowany do leczenia szpitalnego w trybie planowym, powinien otrzymać informację odnośnie terminu realizacji planowej procedury medycznej oraz informację, w jaki sposób powinien przygotować się do udzielanego świadczenia zdrowotnego.  Termin wykonania takiej procedury uzależniony jest od stanu zdrowia pacjenta, a także zagrożeń wynikających z opóźnienia wykonania procedury. Wspomnę, że  obowiązek poinformowania o terminie planowego leczenia wynika z art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta wyznaczony wcześniej termin powinien zostać zmieniony przez placówkę.

 

Pragnę stanowczo zaznaczyć, że jeśli pojawia się problem z ustaleniem planowego terminu leczenia to oddział szpitala powinien jak najszybciej poinformować pacjentkę o terminie zabiegu. Sytuacja, w której pacjentka sama dzwoni, aby dowiedzieć się o termin przyjęcia nie powinna mieć miejsca” – podkreśla pani  Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska.

Co w zaistniałej sytuacji powinna zrobić pani Maria, aby uzyskać termin planowej operacji i przygotować się na zabieg?  Należy wystosować oficjalne pismo do kierownika ośrodka i nakreślić w nim problem oraz poprosić o pomoc w jego rozwiązaniu.   W sytuacji, gdy składamy oficjalny list, możemy liczyć na to, iż odpowiedź kierownika również uzyskamy w formie pisemnej, dzięki czemu w przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, będziemy mogli dochodzić swoich praw w odpowiednich instytucjach.  W sytuacji, gdyby pani Maria nie zgadzała się z przedstawionym jej stanowiskiem kierownika placówki medycznej, może zwrócić się o pomoc do Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zdarzenia lub do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wszystkie dostępne formy kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.bpp.gov.pl w zakładce „Kontakt”. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż  można skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta drogą telefoniczną, korzystając z bezpłatnej infolinii  800 190 590 czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00.

 

Komentarze (3)

elle@elle

6 lat temu

dobrze ze ktos taki jak Redakcja nam te prawo uswiadamia, czlowiek w niewiedzy porusza sie jak w ciemnosci, brawo za artykuł!

Emilly27k

6 lat temu

Oczywiście również cieszę się problem Pani Marii został poruszony. Nie wiemy kiedy się udać z problemem i czy w ogóle opisywać go. Pacjent musi znać swoje prawa. Dobrze,że Pani Maria była czujna. Brawo za czujność.

pati25

6 lat temu

Dobrze,że ukazał się ten artykuł.Pomoże to innym osobom,które znalazły się bądź znajdą się w podobnej sytuacji.Będzie wiadomo co trzeba zrobić…

Zostaw komentarz