ntm-problemem-spolecznym

Nietrzymanie moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego społeczeństwa. Według statystyk dotyka on ok. 10 – 15% każdego społeczeństwa, co w polskich realiach stanowi około 4 milionów osób, w większości kobiet. Na dolegliwość tą narażeni są wszyscy – bez względu na wiek i płeć. Grupy szczególnie narażone to: kobiety po porodach i w okresie menopauzalnym oraz osoby w podeszłym wieku.

Skala problemu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba, na którą cierpi minimum 5 procent społeczeństwa, ma status choroby społecznej. Zgodnie z definicją – choroba społeczna to schorzenie przewlekłe, szeroko rozpowszechnione w społeczności, które ogranicza możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych np. pracy, wymaga długiej regularnej opieki lekarskiej, jest trudno wyleczalne, stanowi problem dla całego społeczeństwa.

Nietrzymanie moczu z całą pewnością można zaliczyć do chorób społecznych.

Występowanie NTM na tle innych chorób społecznych u kobiet (kliknij aby powiększyć)

Źródło: Raport International Continence Society przedstawiony podczas XXXIII Zjazdu ICS (5 – 7.10.2003, Florencja)

Jak widać na powyższym wykresie wśród kobiet NTM występuje znacznie częściej niż inne – bardziej „popularne” choroby przewlekłe. Cukrzyca – powszechnie uważana za chorobę społeczną – dotyka ok. 9% pań, depresja – ok. 20%, nadciśnienie tętnicze – ok. 21%, zaś nietrzymanie moczu to problem, na który cierpi ok. 30% kobiet. A zatem co trzecia kobieta ma większy lub mniejszy problem związany z nietrzymaniem moczu. Wiele z nich nigdy nie konsultowała tego z lekarzem. A duża część tych, które zdecydowały się na rozmowę ze specjalistą zwlekała z tym nawet kilka lat.

Częstotliwość występowania NTM wzrasta wraz z wiekiem. Szacuje się, że problem ten dotyka ok. 50% osób (zarówno kobiet jak i mężczyzn) powyżej 70 roku życia. Od pewnego czasu obserwujemy proces starzenia się społeczeństwa. Wraz ze wzrostem liczby osób w podeszłym wieku wzrasta również skala problemu NTM.

NTM u mężczyzn i kobiet z podziałem na kategorie wiekowe (kliknij aby powiększyć)

Źródło: Socio-Econmic Evaluation of Incontinence in Adults – Report, Leuven, Belgia 1997

Aspekt psychologiczny

Nietrzymanie moczu to nie tylko problem medyczny ale także psychiczny, który może zupełnie zdezorganizować życie osoby nim dotkniętej. Wstyd, bezradność, obniżenie poczucia własnej godności oraz poczucie niepełnej wartości społecznej – to uczucia, które często towarzyszą osobom dotkniętym NTM. Pogorszeniu ulega ich jakość życia – zarówno osobistego jak i zawodowego. Wiele osób ogranicza wychodzenie z domu, rezygnuje z pracy i kontaktów towarzyskich, co w skrajnych przypadkach prowadzi do zupełnej izolacji społecznej, a nawet depresji. Nietrzymanie moczu niejednokrotnie jest też przyczyną zaburzeń seksualnych, a w rezultacie zaniechania życia płciowego.

Nietrzymanie moczu często wpływa na pogorszenie jakości życia nie tylko osób dotkniętych tą dolegliwością, ale także ich rodzin. Dotyczy to zwłaszcza opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ruchowo.

www.ntm.pl