menopauza-a-choroby-oczu

Mówi się, że „oczy są zwierciadłem duszy”, dlatego muszą być zdrowe. W okresie menopauzy zaburzenia widzenia mogą mieć związek z niedoborem estrogenów. Receptory estrogenowe są głównym składnikiem oka.

Zmiany zachodzące w narządzie wzroku wynikające z obniżonego poziomu estrogenów są uzależnione od:

  • wieku
  • zwyrodnienia plamki żółtej
  • zaćmy
  • jaskry
  • zespołu suchego oka

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) a menopauza

Zwyrodnienie plamki żółtej związane jest ściśle z wiekiem. Plamka żółta jest punktem niewielkich rozmiarów, znajdującym się na siatkówce oka. Jest to największe skupisko czopków, światłoczułych receptorów siatkówki. Choroba ta częściej rozwija się u kobiet niż u mężczyzn, a po 65 roku życia przyczynia się do utraty wzroku. Związek pomiędzy występowaniem tej choroby, a schorzeniami układu krążenia sugeruje, iż istotny wpływ na rozwój AMD mogą mieć estrogeny. Patologia naczyniowa wiąże się ze zwyrodnieniem plami żółtej.

Choroby takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, hipercholesterolemia są często związane ze zwyrodnieniem plamki. Badania techniką Dopplera wykazały spadek przepływu końcowo rozkurczowego i zwiększenie wskaźnika oporności Pourcelota w krążeniu pozagałkowym u kobiet menopauzalnych. Kobiety po menopauzie leczone estrogenami miały mniejszy opór naczyniowy w dalszych rejonach tętnicy ocznej.

Anna J