Czym charakteryzuje się niedosłuch
Pixabay

Słuch jest zmysłem, odbierającym fale dźwiękowe, jest on jednym z pierwszych, rozwijających się u płodu zmysłów. W przypadku, gdy nie rozwija się on prawidłowo, dziecko rodzi się z ubytkiem słuchu, czyli tzw. niedosłuchem. Jest to ograniczenie funkcji słuchowej, przez które odbieranie dźwięków z otoczenia, staje się dla człowieka utrudnione. Można mieć niedosłuch w jednym uchu lub w obu. Warto dodać, że jest to nie tylko wada, którą nabiera się podczas rozwoju w łonie matki, słuch jest zmysłem, który może ulec pogorszeniu, zarówno w wieku dziecięcym, jak i, w częściej znanych przypadkach, w podeszłym, gdzie ulega on osłabieniu stopniowemu. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość cofnięcia niedosłuchu. W przypadku niedosłuchu, należy dobrać aparat słuchowy, dzięki któremu wada nie jest tak uporczywa.

Rodzaje aparatów słuchowych

Istnieją trzy zasadnicze rodzaje wady, jaką jest ubytek słuchu. Pierwszą z nich jest niedosłuch przewodzeniowy, który pojawia się na skutek uszkodzenia, bądź zaburzenia funkcjonowania ucha zewnętrznego lub środkowego. Pogorszenie słuchu odnosi się do niskich dźwięków. Znacznie lepiej rozumiana jest mowa w hałasie. Kolejnym typem jest niedosłuch odbiorczy, czyli główna przypadłość osób, tracących słów, ze względu na wiek. Główny problem pojawia się przy dźwiękach wysokich. Ostatnim rodzajem jest niedosłuch mieszany, który charakteryzuje się jednocześnie występowaniem zarówno w uchu wewnętrznym oraz zewnętrznym przewodzie słuchowym.

Główne przyczyny niedosłuchu

Przyczyn niedosłuchu wyróżnić można wiele, głównymi znanymi są między innymi: wady rozwojowe; wady dziedziczne; wady wrodzone, na które wpływ może mieć zachorowanie matki na choroby wirusowe, takie jak różyczka, grypa, ospa; nadmierne korzystanie matki z używek; toksyny i zatrucia; poza tymi przyczynami jest jeszcze głuchota nabyta, może się to stać w przypadku niedotlenienia, zapalenia opon mózgowych, zapalenie ucha; do tego dochodzą guzy, uraz ucha bądź głowy; ekspozycja na zbyt wysokie ciśnienie; dzieje się tak również w procesie starzenia się, przez co wielu seniorów musi się mierzyć z ubytkiem słuchu, w mniejszym bądź większym natężeniu.

Cofnięcie niedosłuchu

Niedosłuch jest dużym uniedogodnieniem, dla osoby zmuszonej do zmagania się z problemem. Temu wrodzonemu, a także wynikającemu z uszkodzenia małżowiny usznej nie sposób zaradzić, lecz na całe szczęście, istnieją metody, dzięki którym można zmniejszyć nieprzyjemne dolegliwości. Niedosłuch, mający swoje przyczyny w chorobach ogólnoustrojowych, jest rodzajem ubytku słuchu, na który można znaleźć sposób, głównie dzięki terapii farmakologicznej. Istnieją przypadki, w których niedosłuch może się cofnąć, dodatkowo dzięki nowo powstałym, zaawansowanym metodom chirurgicznym przywrócenie słuchu staje się opcją możliwą, dla osób dotkniętych niedosłuchem. Co więcej, dzięki profilaktyce i odpowiedniej higienie uszu, istnieje możliwość zapobiegnięcia powstaniu wady ubytku słuchu.