co-to-jest-czerniak

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się szybkim wzrostem, wczesnymi i licznymi przerzutami oraz niewielką podatnością na leczenie. Słusznie kojarzony jest z nadmierną ekspozycją na słońce.

Czerniak złośliwy to nowotwór skóry, błon śluzowych albo błony naczyniowej gałki ocznej, wywodzący się z komórek barwnikowych wytwarzających melaninę – melanocytów. Najczęściej powstaje w obrębie znamion barwnikowych, nazywanych potocznie pieprzykami, może również powstać (chociaż rzadko) na skórze niezmienionej.

Czerniak stanowi 5-7% nowotworów skóry. W Polsce czerniak zajmuje 16. miejsce wśród wszystkich typów nowotworów złośliwych. Ponad 90% wszystkich czerniaków znajduje się na skórze, ale nowotwór ten może umiejscawiać się wszędzie tam, gdzie pojawiają się komórki barwnikowe, a zwłaszcza wewnątrz gałki ocznej, na błonie śluzowej narządów płciowych, w jamie ustnej, krtani, przełyku, jelitach, żołądku.

U kobiet czerniak występuje najczęściej na twarzy bądź kończynach dolnych, u mężczyzn na tułowiu.

Czynniki ryzyka

Czerniak złośliwy wywodzi się z melanocytów, które uległy złośliwej transformacji. Prawdopodobnie przynajmniej w części przypadków związany jest z mutacjami w określonych genach, spowodowanymi przez działanie promieniowania nadfioletowego. Istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka złośliwego.

Zuzanna Górka