Zdrowie

Co oznaczają skróty na e-recepcie?

Co oznaczają skróty na e-recepcie

E-recepta to elektroniczny dokument, który od ponad roku zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę realizuje się na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymuje się SMS-em lub e-mailem. Można też u lekarza dostać wydruk informacyjny. Jak wygląda e-recepta, jak długo jest ważna i co oznaczają użyte skróty? Odpowiadamy.

Nowoczesna służba zdrowia

System recept elektronicznych jest koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia i jest następstwem ustawy, która zakłada zmiany we wdrażaniu rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. Z 2019r., poz. 1590). Po roku funkcjonowania, na dodatek w dobie pandemii, możemy już wiele powiedzieć: e-recepta, która działa w Polsce od stycznia 2020 roku, od ponad roku ułatwia życie lekarzom, aptekarzom i pacjentom. Koniec z kłopotami z odczytaniem przez farmaceutów „lekarskiego pisma”, koniec z zagubionym przez pacjentów sposobem dawkowania leków. E-recepta zrewolucjonizowała funkcjonowanie usług medycznych!

Jak otrzymać e-receptę?

Aby otrzymać e-receptę, w teorii nic się nie zmieniło: wciąż należy odbyć konsultację z lekarzem, a ten, jeśli uznaje taką zasadność, wydaje receptę. Nie jest jednak już papierowa, a elektroniczna (choć dalej można uzyskać od lekarza papierowy dokument – wydruk informacyjny). W praktyce od czasu wprowadzenia e-recepty zmieniło się jednak sporo. W cyfrowej służbie zdrowia (której zasadność zrewidowała zresztą pandemia), obecnie taką konsultację z lekarzem można odbyć na 3 sposoby: tradycyjną, poprzez osobistą wizytę w gabinecie, teleporadę lub poprzez jeden z portali realizujących e-konsultacje, np. Nasza Recepta – https://naszarecepta.pl/. Ta ostatnia opcja może mieć kluczowe znaczenie w przypadkach, gdy liczy się czas, bowiem e-przychodnie działają całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Realizacja recept elektronicznych: gdzie wykupić, jak długo jest ważna e-recepta, co w przypadku dzieci?

  • Jak zrealizować e receptę?

Realizacja e-recepty sprowadza się do podania w aptece 4-cyfrowego kodu otrzymanego przez lekarza podczas wizyty osobistej , teleporady lub e-wizyty. Kolejny krok to pójście do apteki z kodem odbioru leku.

  • Ile ważna jest e-recepta?

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, które są ważne 7, 120 lub 365 dni. Każdorazowo decyduje o tym lekarz, choć niektóre leki mają z góry określony termin ważności (np. na wykupienie antybiotyku pacjent ma 7 dni, a na wykupienie preparatów immunologicznych – 120 dni). W przypadku otrzymania kodu SMS-em, aby zweryfikować, jak długo ważna jest e-recepta, należy zalogować się do IKP. W prawym górnym rogu tuż pod kodem kreskowym znajduje się adnotacja „data wystawienia” – od tej daty masz ustawową ilość dni na wykupienie leku. Jeśli lekarz zaznaczył późniejszą datę realizacji (na e-recepcie widoczną tuż pod nazwą leku), to powinieneś zacząć liczyć termin realizacji od tego dnia. W niektórych przypadkach – najczęściej gdy pacjenci leczą się przewlekle, lekarz wypisuje e-receptę ważną 365 dni.

  • E-recepta dla dziecka

W przypadku gdy rodzic chce zrealizować receptę dla swojego dziecka, w aptece podaje jego PESEL. Aby zobaczyć podgląd recepty, sposób dawkowania i inne uwagi lekarza, wystarczy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta. W zakładce „dzieci” będą dane dziecka. Trzeba jednak pamiętać, że dane dzieci są widoczne na koncie tego z rodziców, który zgłosił je do ubezpieczenia w ZUS.

Skróty na recepcie

W przypadku wizyty u lekarza w ramach NFZ na e-recepcie mogą pojawić się skróty. Dotyczą one leków refundowanych, gdzie część kosztów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Jakie to skróty?

  • „P” oznacza, że otrzymasz lek za najniższą opłatę wynikającą z wykazu.
  • „R” oznacza, że otrzymasz lek z uwzględnieniem odpłatności ryczałtowej (3,20 zł).
  • „B” oznacza otrzymanie leku bezpłatnie.
  • Recepty na darmowe leki z tzw. listy „S” dotyczą osób powyżej 75. roku życia.

30% lub 50% dotyczą uwzględnienia poziomu odpłatności.

Komentarze (4)

Zostaw komentarz