choroby-oplucnej

Opłucna jest cienką, błyszczącą błoną, w której znajdują się płuca. Ułatwia ona ruch płuc w czasie oddechu, pod warunkiem, że jest dobrze nawilżona. W medycynie wyróżnia się wiele dolegliwości związanych z opłucną.

Między innymi są to:

  • wysiękowe zapalenie opłucnej,
  • ropniak opłucnej,
  • odma samoistna opłucnej,
  • odma urazowa opłucnej,
  • zwłóknienie klatki piersiowej,
  • międzybłoniak opłucnej
  • nowotwór opłucnej.

Na wiele z nich narażone są kobiety w wieku menopauzalnym ze względu na gorsze nawilżenie opłucnej wynikające ze spadku produkcji estrogenu i progesteronu w organizmie. Przyczyn chorób opłucnej może być jednak wiele.

ALNG