Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa

Ludzki kręgosłup jest niezwykle precyzyjną i złożoną konstrukcją. Będąc głównym elementem szkieletu osiowego ciała człowieka, umożliwia utrzymanie spionizowanej pozycji oraz stanowi ochronę dla znajdującego się w nim istotnego elementu układu nerwowego – rdzenia kręgowego. W przypadku uszkodzenia elementów kostnych czy stawowych budujących kręgosłup lub też mięśni znajdujących się w tej okolicy, jednym z objawów mogą być dolegliwości bólowe.

Przyczyny bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej

Odcinek lędźwiowy ludzkiego kręgosłupa składa się z pięciu oddzielnych, połączonych ze sobą stawami, więzadłami i krążkami międzykręgowymi kręgów, które są największymi spośród wszystkich budujących oś naszego ciała, z kolei odcinek krzyżowy utworzony jest z pięciu połączonych ze sobą w jedną kość kręgów – połączenie to nazywane jest kościozrostem. Kolejnym ważnym elementem tej okolicy, który może być przyczyną występowania dolegliwości bólowych, są mięśnie. Przyczyn występowania bólu może być bardzo dużo – od stosunkowo niegroźnych bólów pochodzenia mięśniowego do poważnych schorzeń, a dolegliwościom bólowym często towarzyszyć będzie ograniczenie ruchomości czy sztywność. Do przyczyn bólu tej okolicy zalicza się między innymi:

  • Uszkodzenie jednostki mięśniowo-ścięgnistej, które może przybierać postać w zależności od stopnia ciężkości urazu – naciągnięcia, naderwania lub przerwania. Czynnikami ryzyka, które predysponują do wystąpienia tych dolegliwości, są: zbyt długie spędzanie czasu w pozycji siedzącej w niesprzyjającym temu środowisku lub zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne. Oprócz bólu wystąpić może dodatkowo zaczerwienienie, obrzęk czy też zwiększone ucieplenie.
  • Dyskopatię, która jest ogólnym pojęciem opisującym patologie dotyczące krążków międzykręgowych. Bardzo często dotyczy ona odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Czynnikami ryzyka wystąpienia dyskopatii są: siedzący tryb życia, zbyt duża masa ciała, niezdrowa dieta czy palenie papierosów. Ból jest typowo ostry, może przechodzić w postać przewlekłą, nasilony jest zwykle bardziej w pozycji stojącej.
  • Osteoporozę, która jest schorzeniem charakteryzującym się ubytkiem masy kostnej, co prowadzi w konsekwencji do zwiększenia podatności na złamania. Choroba ta częściej dotyczy kobiet, głównie w wieku pomenopauzalnym, a czynnikami ryzyka są między innymi palenie papierosów czy nieprawidłowa dieta. W trakcie postępowania choroby dochodzić może do typowych złamań kompresyjnych w obrębie kręgosłupa, czemu towarzyszyć będą dolegliwości bólowe.

Co robić w przypadku występowania bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej?

W przypadku wystąpienia bólów mięśniowych czy dyskopatii warto pamiętać o możliwości stosowania leków przeciwbólowych, takich jak deksketoprofen należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Higieniczny tryb życia, odpowiednia dieta czy zaprzestanie palenia papierosów są dodatkowymi czynnikami, które umożliwiają redukcję ryzyka wystąpienia epizodów bólowych. W przypadku gdy jakiekolwiek objawy stają się niepokojące, zawsze należy skonsultować je z lekarzem.