Rozpoznaj chorobę, Zdrowie

Łuszczyca

Jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry – szacuje się, że nawet 5% ludzi na świecie może być nią dotkniętych! Po raz pierwszy jako jednostkę chorobową opisał ją brytyjski dermatolog Robert Willan w 1809 roku, ale wzmianki o niej pojawiały się już od 2000 lat.

Czytaj więcej