przyczyny-menopauzy

Przyczyny pojawienia się menopauzy dzielimy na naturalne oraz indukowane (sztucznie wywołane np. przez chorobę, przebytą operację itp.). Do osobnej grupy można zaliczyć powody wystąpienia przedwczesnej menopauzy.

Naturalne przyczyny menopauzy

Występują wówczas, gdy w wyniku starzenia się organizmu kobiety następuje naturalny proces wygasania czynności jajników i zanikania owulacji. W następstwie pojawia się również zanik produkcji hormonów płciowych – estrogenów i progesteronu. Ich spadek jest odpowiedzialny za większość objawów i przykrych dolegliwości okresu menopauzalnego.

Przyczyny indukowane

Menopauza może być sztucznie wywołana w wyniku operacyjnego usunięcia jajników wraz z jajowodami lub wskutek trwałego uszkodzenia jajników na przykład wywołanego chemioterapią, radioterapią, uszkodzeniem mechanicznym lub niektórymi chorobami. Niezależnie od wieku kobiety następuje wówczas natychmiastowa reakcja organizmu, polegająca na wystąpieniu wszystkich objawów związanych z przekwitaniem. Powodem jest gwałtowny zanik produkcji hormonów płciowych. Operacyjne usunięcie macicy lub podwiązanie jajowodów może z kolei przyspieszyć menopauzę o kilka lat.

Przyczyny przyspieszające menopauzę

Przedwczesna menopauza, pojawiająca się nawet przed 35. rokiem życia, jest również zjawiskiem naturalnym, choć występującym rzadko. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jej przyczyny. Istnieje jednak kilka czynników ryzyka, które mogą w istotny sposób przyczynić się do znacznie szybszego wygasania czynności jajników. Są nimi:

  • palenie papierosów
  • zaburzenie odżywiania (niedowaga, anoreksja)
  • silny, długotrwały stres
  • uwarunkowania genetyczne

M. Borowik