L4 przez Internet
Sasun Bughdaryan z Unsplash

L4 przez Internet jest nowoczesnym sposobem na uzyskanie pełnoprawnego zwolnienia lekarskiego podczas niedyspozycji wywołanej chorobą. Nie wymaga wizyty w gabinecie, a do jego wygenerowania wystarczy wypełnienie dokładnego formularza dotyczącego zdrowia lub wzięcie udziału w konsultacji online prowadzonej przez lekarza. Ponadto, usługa charakteryzuje się szybką realizacją, dzięki czemu praktycznie od razu będziemy mieli potwierdzenie naszej niedyspozycji na koncie pacjenta. Automatyczny proces oferowany przez system e-zwolnień jest bardzo intuicyjny i nie przynosi żadnych problemów podczas korzystania z usługi. W dzisiejszym artykule podpowiadamy kiedy warto rozważyć zwolnienie online, jak wygląda oraz co zrobić po jego otrzymaniu.

L4 przez Internet może zostać wystawione wyłącznie przez lekarza. Podejmie on decyzję o wygenerowaniu zwolnienia jedynie w sytuacji, w której przedstawione przez pacjenta objawy wskazują na niedyspozycję uniemożliwiającą pracę zawodową. Podstawą do uzyskania urlopu chorobowego jest zaobserwowanie objawów wskazujących na konkretną dolegliwość lub gorsze samopoczucie wywołane chorobą. Dzięki temu uzyskamy usprawiedliwienie dla nieobecności w pracy spowodowanej niedyspozycją. Praca podczas choroby jest nieefektywna, wyjątkowo męcząca, ale czasami także groźna. Dużo bardziej bezpieczny będzie chory, który od razu podejmie się leczenia i uniknie rozwoju choroby oraz powikłań, ale także pozostałe osoby, z którymi miałby kontakt i mogłyby zostać zarażone.

Czy koronawirus jest wskazaniem do uzyskania go?

Uzyskanie pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa Covid-19 lub zaobserwowanie u siebie objawów takich jak utrata węchu i smaku czy podwyższona temperatura ciała, są wskazaniem do podjęcia izolacji domowej i unikania kontaktów z innymi ludźmi. Aby zahamować rozprzestrzenianie się wirusa, po dostrzeżeniu symptomów należy skontaktować się z lekarzem, który wystawi zwolnienie. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem będzie wykorzystanie Internetu i uzyskanie L4 właśnie za jego pośrednictwem. Zwolnienie będzie szybko dostępne na naszym koncie, a w dodatku nie będzie wiązało się z dużym kosztem. Natychmiast podejmiemy leczenie w domu, które pozwoli na szybkie odzyskanie zdrowia i pełni sil, a także ograniczy ryzyko zainfekowania innych.

Czym L4 przez Internet różni się od klasycznego zwolnienia?

E-zwolnienie lekarskie online jest tak samo ważne jak klasyczne, papierowe lub elektroniczne zwolnienie wystawiane w gabinecie lekarskim. Wersja online również jest generowana przez medyka, który czuwa nad jej poprawnością. Zapewnia to choremu brak problemów wynikających z braku informacji czy nieprawidłowych danych zawartych na zwolnieniu. Zaświadczenia elektroniczne wystawiane za pośrednictwem Internetu są w identycznym stopniu respektowane i posiadają takie same wymogi dotyczące ich generowania jak klasyczne zwolnienia. Są one wręcz zalecane, ponieważ przepływ dokumentów i informacji drogą elektroniczną jest dużo łatwiejszy, przejrzystszy i wymaga mniejszej ilości czasu. Ponadto, pozwala na pozostanie w domu. Taka możliwość jest szczególnie doceniania podczas panującej obecnie pandemii koronawirusa. Chory ma szansę na szybkie wyleczenie i zmniejszenie ryzyka groźnych powikłań, natomiast pozostałe osoby, z którymi miałby kontakt nie są narażone na infekcję.

Jaką formę przyjmuje?

Zwolnienia lekarskie generowane online przyjmują wyłącznie formę elektroniczną. Co więcej, L4 obecnie przyjęte za tradycyjne, niezależnie od tego czy jest wystawiane bezpośrednio w gabinecie lekarskim czy podczas konsultacji telefonicznej, zawsze przyjmuje taką formę. Już w 2018 roku postanowiono wprowadzić obowiązek generowania wyłącznie elektronicznych zwolnień i recept. Udało się to w pełni, ponieważ obecnie funkcjonują tylko takie formy wspomnianych zaświadczeń. Zwolnienie lekarskie online jest generowane za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) należącej do ZUS-u. Proces jest szybki, charakteryzuje się dużą wygodą i niespotykaną wcześniej automatyzacją.

Jak poinformować pracodawcę o nieobecności?

Wiele osób zastanawia się co zrobić z otrzymanym zwolnieniem elektronicznym. Otóż, jak się okazuje, dzięki automatyzacji procesu, nie musimy załatwiać już żadnych innych formalności poza samym wyrażeniem prośby i podstaw do wystawienia L4. Dawniej, kiedy funkcjonowały jeszcze papierowe zwolnienia, chory miał obowiązek dostarczyć otrzymane zaświadczenie do miejsca pracy w terminie nie przekraczającym siedmiu dni. Dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanego systemu, wygenerowane zwolnienie pojawia się praktycznie od razu na koncie pacjenta, a także na koncie jego pracodawcy. Takie rozwiązanie pozwala na automatyczne usprawiedliwienie nieobecności w pracy spowodowanej niedyspozycją.