Zdrowie

Co jest potrzebne, by uzyskać zwolnienie lekarskie online? Bez tego lekarz go nie wystawi!

zwolnienie lekarskie online

Grafika dostarczona przez partnera

Zwolnienie lekarskie online to opcja dość nowa, z której nie każdy jeszcze miał szansę korzystać. Pacjent może otrzymać L4 bez wychodzenia z domu, jedynie na podstawie wywiadu medycznego, który przeprowadzany jest przez Internet. Co jest potrzebne, aby otrzymać takie zwolnienie L4? Kiedy lekarz może go nie wystawić? Sprawdzamy!

E-zwolnienia online – czym są i kto może otrzymać?

Gdy pacjent jest niezdolny do pracy z przyczyn zdrowotnych lub konieczności zapewnienia opieki bliskim, wystawiane jest mu przez lekarza L4. Co to jest za dokument i komu konkretnie przysługuje? E-ZLA jest dokumentem elektronicznym, który usprawiedliwia nieobecność ubezpieczonej osoby w pracy i uprawnia ją do pobierania świadczeń zdrowotnych za ten okres. Otrzymać mogą go pacjenci objęci ubezpieczeniem chorobowym (opłacane składki chorobowe), którzy nie wykorzystali jeszcze przysługujących w danym roku kalendarzowym dni L4. 

Opcją stosunkowo nową jest zwolnienie lekarskie online, czyli L4, które można otrzymać od lekarza na odległość, bez konieczności osobistej wizyty w przychodni. Wystawiane jest w ramach konsultacji zdalnych z lekarzem, których zaletą jest niewątpliwie brak konieczności rezerwacji z wyprzedzeniem. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że lekarz nie może zbadać pacjenta – opierać może się wyłącznie na informacjach zebranych od chorego w wywiadzie medycznym. Jeśli pacjent w opinii lekarza nie jest zdolny czasowo do świadczenia swoich obowiązków zawodowych, może od lekarza otrzymać zwolnienie L4 przez Internet.

Co potrzebne do zwolnienia lekarskiego przez Internet?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie online, należy zgłosić się do placówki medycznej, która umożliwia e-konsultacje z lekarzami – zazwyczaj są to podmioty prywatne. E-zwolnienia wystawiają lekarze na różnych stronach, a wywiad ustny z lekarzem zastępuje wywiad pisemny, polegający na uzupełnieniu formularza medycznego – przykładem takiego portalu do wystawiania zwolnienia lekarskiego online jest l4online.pl, gdzie można odbyć konsultacje na odległość, których efektem może być elektroniczne L4. Co zawiera formularz medyczny, który pacjent powinien uzupełnić? Znajduje się tam wszystko, co potrzebne do zwolnienia lekarskiego, czyli dane pacjenta, pytania o jego stan zdrowia i kluczowe informacje dotyczące historii medycznej i dotychczasowego leczenia.

Lekarz wnikliwie analizuje odpowiedzi pacjenta udzielone na pytania zawarte w formularzu medycznym i na tej podstawie decyduje o zasadności wystawienia L4. By otrzymać L4 przez Internet, zazwyczaj należy opłacić też koszt konsultacji prywatnej z lekarzem, która to polega głównie na analizie wspominanego formularza. Jest to niezbędne, gdyż większość podmiotów medycznych oferujących e-konsultacje lekarskie na odległość działa prywatnie, a takie usługi nie są finansowane przez NFZ. Nie trzeba się jednak się w tej sytuacji martwić, jak wygląda L4 otrzymane w ten sposób, gdyż nie różni się od tego otrzymywanego stacjonarnie.

Kiedy lekarz może nie wystawić L4 online?

Dokonanie płatności za prywatną konsultację z lekarzem przez Internet nie stanowi gwarancji, że pacjent otrzyma zwolnienie lekarskie online. O wystawieniu L4 pacjentowi każdorazowo decyduje lekarz, bez względu na to, czy wizyta jest stacjonarna, czy też online. Lekarz może nie wystawić danej osobie zwolnienia, jeśli dane zamieszczone przez nią w formularzu będą błędne, czy też niepełne. Może też odmówić wystawienia L4, jeśli uzna, że pacjent nierzetelnie odpowiedział na pytania zawarte w formularzu, lub odpowiedzi pacjenta nie będą wskazywać, że wymaga on L4.

Dodaj komentarz