Czy wiesz że...? Zdrowie

Zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

zwolnienie-lekarskie-co-warto-wiedziec

Przełom zimy i wiosny jest sezonem chorobowym. Pogoda, która zmienia się jak w kalejdoskopie, sprzyja przeziębieniom i grypie. Kto może skorzystać z zasiłku chorobowego?

Nie każdy może pobierać wynagrodzenie za okres, w którym nie pracował z powodu choroby. Ograniczenia dotyczą również czasu trwania zwolnień.

Komu przysługuje chorobowe?

Z prawa do zasiłku mogą skorzystać tylko te osoby, które zostały objęte ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym. Dotyczy to pracowników, przedsiębiorców oraz osób, które dobrowolnie uiszczają składki ubezpieczeniowe.

Ludzie, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, mogą dobrowolnie odprowadzać składki do ZUS. W ich przypadku wartość zasiłku jest uzależniona od wysokości uiszczonych opłat.

Zasiłek przysługuje tylko tym osobom, które były ubezpieczone przez co najmniej 180 dni poprzedzających chorobę lub co najmniej od miesiąca bycia zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Istnieją jednak pewne wyjątki, uwzględnione przez ustawodawcę. Jeden z nich dotyczy absolwentów, którzy zostali zatrudnieni w ciągu 90 dni od momentu ukończenia szkoły. Okres wyczekiwania nie obejmuje również osób, które miały wypadek w pracy lub w drodze do firmy.

Irmina

Przełom zimy i wiosny jest sezonem chorobowym. Pogoda, która zmienia się jak w kalejdoskopie, sprzyja przeziębieniom i grypie. Kto może skorzystać z zasiłku chorobowego?

Jak długo można być na L4?

Osobie, która jest zatrudniona na umowę o pracę, za pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym płaci pracodawca. Od 34. do 182. dnia obowiązek ten spada na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W sytuacji, gdy choroba trwa dłużej niż 182 dni, zasiłek chorobowy zostaje zastąpiony świadczeniem rehabilitacyjnym. Można je pobierać przez 12 miesięcy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego oblicza się następująco: przez pierwsze 3 miesiące stanowi ono 90% ostatniej pensji, później spada do 75% wartości ostatniego wynagrodzenia. Jeśli choroba ma związek z wypadkiem przy pracy, wysokość świadczenia rehabilitacyjnego stanowi 100% ostatniej pensji.

W sytuacji, gdy u źródeł niezdolności do pracy znajduje się nowa choroba, a między okresami nieobecności w firmie wystąpiła przynajmniej jednodniowa przerwa, przysługuje ci nowy okres zasiłkowy. Liczy on 182 dni.

Wypowiedzenie w czasie choroby

Choć nieobecność pracownika jest usprawiedliwiona, pracodawca może go zwolnić. W przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy, trzymiesięczna absencja pozwala rozwiązać umowę. W sytuacji, gdy pracownik może poszczycić się dłuższym stażem, wypowiedzenie może zostać wręczone po 272 dniach przebywania na L4.

W związku z tym, iż nagła niedyspozycja może dotknąć każdą z nas, warto znać przepisy dotyczące zasiłków chorobowych.

Irmina

Komentarze (2)

drobina

10 lat temu

Przydatny artykuł. Warto zapoznać się z przepisami dotyczącymi L-4. Unikniemy przykrych niespodzianek.

Zostaw komentarz