Psychologia

Zaburzenia dziecięce na tle lękowym – poradnik dla rodziców

Zaburzenia dziecięce na tle lękowym

Adobestock, materiały prasowe

Zaburzenia z grupy zab. lękowych tworzą bardzo rozbudowaną kategorię. W przypadku dzieci sprawa jest o tyle skomplikowana, że trapiące je problemy są o wiele trudniejsze do jednoznacznego zdiagnozowania niż w przypadku osób dorosłych. Poniżej dokonujemy przeglądu najczęściej występujących symptomów mogących świadczyć o zaburzeniach na tle lękowym u dzieci. Podpowiadamy także, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów na tym tle oraz dlaczego nie należy ignorować tych objawów.

Lęki dziecięce i ich różne objawy – dlaczego nie należy ich ignorować?

Symptomów świadczących o wystąpieniu zaburzeń lękowych nie należy ignorować. Co prawda lęki i niekiedy paranoiczne strachy to stałe elementy życia dzieci, które na wiele nowych dla siebie zjawisk reagują w ten właśnie sposób – i jest to rzecz normalna. Niemniej, w wielu sytuacjach, pewne nietypowe zachowania dzieci są sygnałem świadczącym o wystąpieniu u nich zaburzeń na tym tle.

Do najważniejszych sygnałów mogących świadczyć o lękach należą: problemy ze snem (długi czas zasypiania, bezsenność, nocne wybudzanie, koszmary), moczenie nocne, nagłe zmiany zachowania, tendencja dziecka do wycofywania się oraz zaburzenia odżywiania. Wbrew pozorom, za postawą niechęci wobec jedzenia, bardzo często stoją właśnie utajone, zepchnięte do podświadomości lęki.

Rodzaje lęków dziecięcych

Lęki dziecięce mogą być związane z różnymi sprawami, w tym także z sytuacjami z życia, które mają wpływ na ich samopoczucie. Niektóre lęki są paradoksalnie normalnym elementem rozwoju – do najważniejszych typów lęku należy lęk separacyjny, występujący u dzieci już w pierwszym roku życia. Lęk ten zanika z czasem i jest naturalną reakcją na rozłąkę dziecka ze swym opiekunem.

Uogólnione zaburzenia lękowe to natomiast trudności, które dotykają nawet kilku procent dzieci oraz nastolatków. Często ten typ lęków przyjmuje postać „zadręczania się” lub zamartwiania przez dziecko o najróżniejsze sprawy. Lęki uogólnione mogą dotyczyć niemal wszystkich dziedzin życia i spraw z nim związanych – zarówno więzi rodzinnych, przyjacielskich, rówieśniczych, jak i sytuacji w szkole lub środowisku przyjaciół.

Lęk napadowy to kolejny typ zaburzenia lękowego. Występuje rzadziej niż lęki uogólnione i najczęściej dotyka dziewcząt w okresie dojrzewania. Ten typ zaburzeń odznacza się napadowymi atakami paniki, które mają charakter nagły i intensywny. W ich trakcie osoba może odczuwać również objawy somatyczne, takie jak duszenie się, zawroty głowy, problemy z wysłowieniem się, kołatanie serca.

Zintegrowana pomoc w diagnozie i leczeniu – Psycholog Wrocław

Szukając pomocy w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym dzieci, warto stawiać na sprawdzonych specjalistów. Do takich zaliczają się pracownicy Psychomedic, specjalizujący się w problemach psychiki dziecięcej. W sieci klinik Psychomedic pracują neurolodzy, terapeuci, psychiatrzy, pedagodzy oraz inni specjaliści. Polecamy również pomoc psychologa – często to właśnie sama rozmowa jest źródłem wstępnej diagnozy, a w wielu przypadkach posiada dużą wartość terapeutyczną. Psycholodzy Klinik PsychoMedic oferują również długoterminową terapię psychologiczną dziecka, która pozwala na rozwiązanie zdecydowanej większości doświadczanych przez młodego człowieka trudności, choćby były one głębokie. Po kontakt z psychologiem sięgają także rodzice, których pociechy przechodzą trudny okres, lub nie mogą uporać się ze zmianami (np. rozwód rodziców), które zachodzą w ich życiu.

Dodaj komentarz