Poradnik pacjenta Profilaktyka

Skarga na lekarza – do kogo ją kierować?

skarga-na-lekarza-do-kogo-ja-kierowac

Lekarz to osoba, której powinniśmy bezwzględnie ufać. Osoba, która dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu ma obowiązek udzielić nam pomocy najlepiej jak potrafi. Jednak, czasem zdarza się tak, że z lekarza jesteśmy niezadowoleni. Mamy do tego całkowite prawo.

Każdy pacjent lub jego rodzina ma prawo złożyć skargę na lekarza, pielęgniarkę bądź na placówkę służby zdrowia, w której doznał krzywdy. Grunt to znać swoje prawa, aby egzekwować to, co się nam słusznie należy od służby zdrowia.

Do kogo kierować skargę?

Jeżeli czujesz, że nie otrzymałaś odpowiedniej, fachowej pomocy lub czujesz, że zostały złamane Twoje prawa, możesz złożyć skargę na lekarza. Poniżej przedstawiamy kilka opcji, z których możesz skorzystać:

 • Skargę na publiczny zakład służby zdrowia kieruje się do organu, który utworzył placówkę; – skargę na przychodnię składa się do urzędu gminy (Burmistrza), na terenie której ta przychodnia się znajduje.
 • Skargę na szpital powiatowy kierujemy do Starosty.
 • Skargę na szpital wojewódzki składamy do Wojewody odpowiedniego terenem województwa.
 • Skargę na klinikę kierujemy bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia, któremu te specjalistyczne szpitale podlegają.
 • Jeśli pacjent uważa, że lekarz lub pielęgniarka zaniedbali swoje obowiązki to może w pierwszej kolejności złożyć pismo w tej sprawie do ich przełożonych – ordynatora oddziału w szpitalu lub dyrektora placówki. Jeśli pacjent nie jest zadowolony z załatwienia sprawy lub nie otrzymał odpowiedzi na skargę, ma prawo złożyć kolejną do oddziału NFZ, z którym placówka ma podpisaną umowę (oddział wojewódzki).

 • Gdy pacjent ma zastrzeżenia do fachowości udzielonego mu świadczenia medycznego, może zwrócić się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Działają oni przy okręgowej izbie lekarskiej oraz okręgowej izbie pielęgniarskiej. W takim piśmie należy opisać kwestionowaną sytuację oraz podać nazwę zakładu i dane osobowe lekarza lub pielęgniarki, na których składamy skargę.
 • Każda osoba ubezpieczona może również zwrócić się do rzecznika praw pacjenta, działającego przy wojewódzkim oddziale NFZ. Do rzecznika zwracamy się np.: gdy zbyt długo czekamy na zabieg (badanie) specjalistyczne lub mamy ponosić opłaty za świadczenia, bądź zabiegi, które powinniśmy uzyskać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia.
 • Oprócz skarg, każdy pacjent ma również prawo złożyć pozew do sądu. W takim przypadku w pozwie należy powołać się na art.448 Kodeksu Cywilnego i wskazać jakie dobro osobiste zostało naruszone. Pacjent musi też wykazać, że placówka ponosi odpowiedzialność za zdarzenie oraz podać jakiej kwoty domaga się „tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”. Ma prawo też żądać dodatkowej kwoty na cel społeczny. Pozew o zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogą również złożyć bliscy pacjenta zmarłego. W takiej sytuacji można też żądać renty dla dzieci zmarłego.

Zuzanna Górka

Lekarz to osoba, której powinniśmy bezwzględnie ufać. Osoba, która dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu ma obowiązek udzielić nam pomocy najlepiej jak potrafi. Jednak, czasem zdarza się tak, że z lekarza jesteśmy niezadowoleni. Mamy do tego całkowite prawo.

 • Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski możemy najpierw zwrócić się do dyrektora placówki, którą uznajemy za winną i równocześnie do firmy ubezpieczającej ją. Każda placówka służby zdrowia ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Więcej na temat praw pacjenta oraz instytucjach, w których możesz złożyć skargę na lekarza, przeczytasz na stronach:

 • Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl
 • Rzecznik Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl
 • Naczelna Izba Lekarska: www.nil.org.pl

Zuzanna Górka

Komentarze (3)

mjbz

11 lat temu

Rzecznicy praw pacjenta od jakiegos czasu nie istnieją już w oddziałach wojewódzkich. Zostali, mówiąc brutalnie, zlikwidowani. Rzecznik taki jest tylko jeden w W-wie.

pati25

11 lat temu

Informacje bardzo pożyteczne.Łatwo jest powiedzieć „złożę skargę na tego lekarza”.Taka sprawa zazwyczaj toczy się latami.I przeważnie kończy się fiaskiem.Nic nie grozi takiemu lekarzowi.Rzadko kiedy lekarz przegrywa.Ile było takich przypadków.Nawet mowa była w TV.

drobina

12 lat temu

Pożyteczny artykuł zawierajacy konkretne informacje. Nie zawsze jesteśmy zorientowani, gdzie możemy złożyć skargę na lekarza. Kłopot w tym, że skargi wielu pacjentów pozostają bez echa.

Zostaw komentarz