Styl życia

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje i kiedy warto się na niego zdecydować?

Rozwód z orzeczeniem o winie - co daje i kiedy warto się na niego zdecydować

Fotografia: pixabay.com

Niewątpliwie trudno jest się przygotować do rozwodu i zaplanować sposób postępowania. Stres związany z sytuacją sprawia, że próbujemy jak najszybciej pozbyć się kłopotu. Niemniej warto rozważyć, czy nie lepiej trochę przedłużyć proces i zdecydować się na rozwód z orzeczeniem o winie. Warto wiedzieć czym jest orzekanie o winie, jakie są tego konsekwencje i kiedy jest najbardziej adekwatny.

Rozwód z orzekaniem o winie – najważniejsze informacje

Rozwód z orzeczeniem o winie określa, który z małżonków przyczynił się do rozpadu związku. Niestety, ale orzekanie o winie znacznie wydłuża cały proces rozwodowy. Składając pozew rozwodowy, należy wiedzieć do jakiego sądu trzeba się zwrócić. Odpowiednim dla spraw rozwodowych jest sąd okręgowy (uznawany wtedy za sąd pierwszej instancji). Dokument składa się do sądu, który obszarem swojej działalności obejmuje ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, o ile przynajmniej jeden z małżonków dalej w nim mieszka.

Jeśli ostatnie miejsce pobytu nie jest zamieszkiwane przez żadnego z małżonków, to pozew składa się do sądu odpowiedniego do miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie miejsca zamieszkania pozwanego, stosowne jest miejsce zamieszkania powoda.

Składając wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie należy wskazać jakiego rezultatu oczekujemy (zazwyczaj orzeczenie rozwodu z winy pozwanego). Niemniej istotne jest uzasadnienie pozwu, w tym podanie przyczyn i ewentualnych dowodów. Koszty złożenia pozwu to 600 złotych. Ponadto jeśli konieczny jest podział majątku należy liczyć się z kosztami w wysokości 300 złotych albo 1000 złotych (przy niezgodnym sposobie podziału). Co ważne, koszty postępowania sądowego ponosi uznany za winnego.

Jakie są konsekwencje rozwodu z orzeczeniem winy?

Orzeczenie o winie ma bardzo duży wpływ na to, komu przysługuje władza rodzicielska po rozwodzie. Nie oznacza to jednak, że winny rozkładu życia małżeńskiego nie będzie miał żadnych praw rodzicielskich, chociaż istnieje taka możliwość. Dodatkowo małżonek, który zostanie uznany za winnego nie może ubiegać się o alimenty. Natomiast możliwe jest ubieganie się o alimenty od winnego, bez względu na poziom życia strony ubiegającej się. Ponadto występują inne konsekwencje odpowiednie dla rozwodu bez orzeczenia winy, w tym możliwość zawarcia innego związku małżeńskiego i powrotu do nazwiska rodowego.

Kiedy warto wnieść o rozwód z orzeczeniem o winie?

Uważa się, że orzeczenie o winie jest adekwatne tylko przy sprawach o jasnej winie jednej ze stron. Najpowszechniejszymi przesłankami uznania winy jest:

  • zdrada,
  • porzucenie małżonka,
  • uzależnienia (wg doktryny – alkoholizm zawsze, a inne niekoniecznie),
  • przemoc (fizyczna i psychiczna).

Niemniej konieczne jest ustalenie winy tylko jednej ze stron oraz odpowiedni materiał dowodowy. Czasami powyższe przesłanki mogą wynikać z winy pozywającego. Wtedy bardziej prawdopodobne jest uznanie winy obu stron, ale wciąż wymagana jest szczegółowa analiza sytuacji.

Najczęstszymi materiałami dowodowymi są zeznania stron świadków, notatki policyjne z obdukcji, zaświadczenia lekarskie. Uważa się też, że korzystanie z usług agencji detektywistycznych pomoże zebrać bardziej spójny materiał dowodowy. Na rozwód z orzeczeniem o winie nie powinniśmy decydować się przy chorobie jednego z małżonków czy utracie pracy. Uznaje się, że rozwód musi być zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Komentarze (4)

Goplana

5 miesięcy temu

Kobiety często rezygnują z rozwodu z orzeczeniem o winie, a potem mają problemy. Nie ma sensu być tak litościwą dla męża, który okazał się katem czy alkoholikiem.

Zostaw komentarz