Akcje prozdrowotne Profilaktyka

Rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku

rok-2012-rokiem-uniwersytetow-trzeciego-wieku

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Patronat nad obchodami objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anna Komorowska. Powołany został także Zespół Parlamentarny ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod przewodnictwem posła Michała Szczerby.

Przyjęta w dniu dzisiejszym uchwała wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku i podkreśla prawie 40-letni dorobek polskich UTW. Polskie Uniwersytety Trzeciego Wieku w ramach 360 organizacji zrzeszają ponad 100.000 członków. Utrzymujemy także stałą współpracę z 15 polskimi UTW poza granicami kraju.– mówi Pani Krystyna Lewkowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku – To wielki potencjał społeczny ludzi, których wiedza, doświadczenie oraz umiejętności mogą być spożytkowane na rzecz społeczeństwa, społeczności lokalnych i innych obywateli.

W ramach realizowanych działań i projektów Uniwersytety nie tylko kształcą i aktywizują seniorów ale także czynnie wspierają społeczności lokalne i władze samorządowe. Seniorzy współpracują z dziećmi i młodzieżą oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i politycznym m.in. poprzez udział w wolontariacie.

Informacja prasowa

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Patronat nad obchodami objęła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Anna Komorowska. Powołany został także Zespół Parlamentarny ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod przewodnictwem posła Michała Szczerby.

 

Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku będzie obfitował w wiele wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych odbywających się na terenie całego kraju. Obchody Roku zainauguruje Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku, który odbędzie się 19 marca w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie. Wydarzenie zgromadzi w centrum Stolicy prawie 3.000 uczestników – przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, innych organizacji pokrewnych działających na rzecz osób starszych, władz samorządowych oraz centralnych, a także ludzi młodych współpracujących z seniorami. Gościem honorowym Kongresu będzie Małżonka Prezydenta RP, Pani Anna Komorowska – patronka Roku UTW w Polsce.

Informacji udziela:

Krystyna Lewkowicz
Koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
Prezes UTW SGH w Warszawie
e-mail:Klewkowicz@interia.eu
GSM 48 605 957 084

Informacja prasowa

Komentarze (2)

drobina

12 lat temu

Uniwersytetów Trzeciego Wieku przybywa coraz więcej w naszym kraju. To dobrze, bo ludzie starsi są coraz bardziej aktywni i zadowoleni z życia. Przede wszystkim czują się też bardzo potrzebni, a to najważniejsze.

filodendron

12 lat temu

Gdybym miała taką możliwość bardzo chętnie uczestniczyłabym w tych wykładach.Nowe,fajne znajomości i wiadomości,których nigdy nie dosyć.

Zostaw komentarz