Dzieje się Warsztaty Wydarzenia

Projekt „Wolontariat 60+”

projekt-wolontariat-60

Zespół ds. Seniorów wraz z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału w Projekcie „60+ Wolontariat”.

Głównym założeniem projektu jest propagowanie idei wolontariatu wśród osób po 60 roku życia oraz walka ze stereotypami dotyczącymi działań wolontarystycznymi. Organizatorzy zainteresować chcą grupę Seniorów wolontariatem w mieście Łodzi i działaniem na rzecz społeczności miasta. Ponadto organizatorzy chcą stworzyć bazę wolontariuszy oraz instytucji z nimi współpracujących.

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. W ich ramach przyszli wolontariusze spotkają z przedstawicielami instytucji publicznych, od któych dowiedzą się m.in. jakie są prawa i obowiązki obywatela, jak powinno się zgłaszać zagrożenia itp. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawiać będą regularnie ciekawe inicjatywy, w których seniorzy będą mogli uczestniczyć. Zaplanowane są również spotkania z Zespołem ds. Seniorów, który będzie przedstawiać aktualną ofertę Centrów Aktywnego Seniora, Partnerów Programu Miejska Karta Seniora, a także listę wydarzeń i kursów dla Seniorów w Łodzi.

*Spotkanie dla zainteresowanych Seniorów odbędzie się 20 marca 2014 o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Łodzi (Piotrkowska 104, Duża Sala Obrad) o godz. 14:00 *

Katarzyna Jarosińska – koordynator projektu

Zespół ds. Seniorów UMŁ

Ul. Zachodnia 47

42 638 47 30 / k.jarosinska@uml.lodz.pl

Informacja prasowa

Komentarze (2)

Zostaw komentarz