Psychologia

Osoby wysoko wrażliwe i ich mocne strony

Osoby wysoko wrażliwe i ich mocne strony

Alexandru Zdrobău z Unsplash

Osoby wysoko wrażliwe nie mają łatwego życia, ponieważ w społeczeństwie stanowią mniejszość. Poza tym często spotykają się z brakiem zrozumienia i akceptacji. Uchodzą za inne, zbyt mało przebojowe, nadmiernie myślące itp. Jakie są mocne strony osób wysoko wrażliwych?

Spis treści:

  1. Pogłębione myślenie i dostrzeganie niuansów
  2. Empatia emocjonalna
  3. Wrażliwość sensoryczna
  4. Wysoka wrażliwość cecha ponadgatunkowa
  5. Minusy bycia osobą wysoko wrażliwą – stany lękowe
  6. Lęk przed zmianami

Pogłębione myślenie i dostrzeganie niuansów

Osoby wysoko wrażliwe potrafią łączyć ze sobą różne znaczenia, obrazy i doświadczenia. Na podstawie już zdobytej wiedzy uczą się nowych rzeczy. Na dodatek to, czym już dysponują, pozwala im na pogłębione myślenie, dostrzeganie niuansów i podejmowanie właściwych decyzji. Osoba wysoko wrażliwa np. dostrzega, że na rynku pojawiają się pewne zmiany, które wymagają od jej przedsiębiorstwa odpowiedniej reakcji. To jednostki, które mają naturę wizjonerów. Potrafią uchronić swoich bliskich oraz firmy przed potencjalnym zagrożeniem. Osoby wysoko wrażliwe mogą pracować w zawodach kreatywnych, ale też jako analitycy. Źle znoszą nudę i wykonywanie zadań, które ich nie rozwijają. We wszystkim muszą widzieć cel, wtedy usilnie do niego dążą.

Empatia emocjonalna

Osoby wysoko wrażliwe mają świetnie rozwiniętą empatię i inteligencję emocjonalną. Rozumieją, co czują inni ludzie. W związku z tym potrafią dostosować do nich sposób komunikacji. Inaczej rozmawiają z kimś, kto ma liczne obawy, a inaczej z kimś, kto jest od nich wolny. Dzięki temu, że potrafią wczuć się w położenie innych, potrafią określić długofalowe skutki swoich decyzji. Mają też wyczucie rynku oraz umieją określić kierunek zmian.

Wrażliwość sensoryczna

Osoby wysoko wrażliwe są wyczulone na bodźce zewnętrzne – dźwięki, zapachy, smaki czy dotyk. W związku z tym nierzadko zmagają się z przebodźcowaniem. Z drugiej strony ich cechy mogą okazać się niezwykle istotne w przypadku projektowania miłej w dotyku odzieży klasy premium, przyjaznych przestrzeni publicznych itp. Mogą też wnosić do zespołu cenne informacje, które pozwalają tak zorganizować biuro, aby każdy pracował w komfortowych warunkach.

Wysoka wrażliwość cecha ponadgatunkowa

Wysoka wrażliwość to cecha, która występuje również u innych zwierząt, w tym ptaków. Ewolucja premiuje osoby, które potrafią szybko dostrzec zagrożenie, łączą ze sobą różne doświadczenia z przeszłości i szybko podejmują decyzje, kierując się intuicją. Osoby wysoko wrażliwe często dokonują doskonałych wyborów w krótkim czasie. To samo robią zwierzęta. Jednostki obdarzone wysoką wrażliwością pełnią rolę strażnika, który informuje o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Minusy bycia osobą wysoko wrażliwą – stany lękowe

Niestety, bycie osobą wysoko wrażliwą ma nie tylko swoje zalety, ale też wady. Takie jednostki częściej skarżą się na stany lękowe. Przeraża je więcej rzeczy niż osoby o normalnej wrażliwości. Posiadają bowiem zdolność do spoglądania na rzeczywistość z szerokiej perspektywy i dostrzegania licznych niebezpieczeństw.  Tacy ludzie potrafią prognozować przyszłość. Z drugiej strony ta może ich napawać lękiem.

Lęk przed zmianami

Osoby wysoko wrażliwe nie przepadają też za zmianami. Muszą je stopniowo wprowadzać w życie.  Inaczej czują się przytłoczone i sparaliżowane. Jakikolwiek dyskomfort, sprawa wymagająca wyjaśnienia – wszystko to utrudnia normalne funkcjonowanie takim jednostkom. Mając świadomość, że niektórzy nie dotrzymują terminów, takie osoby nie potrafią skoncentrować się w pełni na swoich obowiązkach, ponieważ potencjalne konsekwencje zaniedbań odciągają ich myśli od realizowanego zadania.

Dodaj komentarz