Poradnik pacjenta Profilaktyka

Druk ZUS RMUA w 2012r.

druk-zus-rmua-w-2012r

Wraz z początkiem 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli oraz przedsiębiorców.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, wg. której pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikowi druk ZUS RMUA raz w roku. Druk ten ma być podzielony na poszczególne miesiące, za rok ubiegły w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą pracownika – w formie dokumentu elektronicznego.

Tylko raz w roku? Pojawia się zatem problem z dokumentowaniem ubezpieczenia np. w przychodni czy starając o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w placówce NFZ-u. Zamiast druku ZUS RMUA można jednak przedstawić aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub podbitą w zakładzie pracy legitymację ubezpieczeniową.

A. Złotkowska

Wraz z początkiem 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wprowadzona ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli oraz przedsiębiorców.

Ponadto zgodnie z art. 41 ust 8b. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych informacje, o których mowa w ust. 8, płatnik składek jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego – nie częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że RMUA możemy nadal otrzymywać od pracodawcy jak dotąd, ale na własną prośbę raz. Płatnik składek jest natomiast obowiązany wystawić nam RMUA raz w roku.

A. Złotkowska

Komentarze

Mindi

11 lat temu

W naszych przychodniach w tamtym roku wymagano nowego miesięcznego potwierdzenia ubezpieczenia, chyba nie do wszystkich wtedy dotarły te przepisy. Bardzo dobrze, że to się zmieniło i nie jest to już potrzebne.

Zostaw komentarz