Psychologia

Czym są zaburzenia osobowości?

Czym są zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości nie są chorobą, którą można złapać ot tak, na ulicy. To szybciej dolegliwość, która rozwija się wraz z wiekiem dojrzewania. Oznacza to, iż niektóre aspekty mogą powodować problemy, które nieustannie spotykają człowieka w życiu, w różnych sytuacjach. Utrudniają między innymi kontakty międzyludzkie, relacje z rodziną, przyjaciółmi, pracę i uprawianie pasji. Czasami sprawiają, że człowiek jest całkowicie aspołeczny i nie potrzebuje kontaktów i więzi, a także bliskości.

Rodzaje zaburzeń osobowości

Wyróżniamy 10 typów zaburzeń. Każde zaburzenie dzieli się na grupy A, B i C. Pierwsza grupa to zaburzenia dziwne i ekscentryczne. Drugie – dramatycznie emocjonalne i niekonsekwentne. Trzecie dotyczą grupy zaburzeń lękowych oraz bojaźliwych. Wszystkie zaburzenia są bardzo powszechne, jak się okazuje po badaniach. Osoby dotknięte zaburzeniami osobowościami mogą chorować na inne dolegliwości – chociażby na zaburzenia jedzenia, częste ataki paniki czy nadużywanie lekarstw, co prowadzi do wyniszczenia organizmu. Jakie są przyczyny zaburzeń osobowości? To kombinacja tego, co jest dziedziczone. Dodatkowym powodem są doświadczenia uzyskane we wczesnym dzieciństwie. Jednak aby przeprowadzić odpowiednią terapię, należy pamiętać o indywidualnym podejściu do każdego pacjenta. To bardzo ważne.

Zaburzenia osobowości – najbardziej popularne

Istnieje wiele zaburzeń osobowości, które dotykają większość osób. Chodzi tu o osobowości paranoiczne oraz schizoidalne. Pierwsze charakteryzują osoby jako ludzi nadmiernie podejrzliwe. Wykazują się one swoją nieufnością w stosunku do rodziny, jak i do partnera. Nie wybaczają żadnych krzywd, całkowicie zawodząc się na drugim człowieku. Są skryte, nie mówią o sobie i często oskarżają drugą osobę o wszystko to, co najgorsze. Dodatkową mogą się interesować chociażby teoriami spiskowymi. Zaburzenia osobowości Wrocław nie zawsze łatwo jest rozpoznać.

Osoby o osobowości schizoidalnej są indywidualistami, bardzo często aspołecznymi. Nie chcą wchodzić w bliższe relacje, na przykład relacje uczuciowe. Wolą zajmować się sobą i na przykład pracować. Lubią również poświęcać się całkowicie swojemu hobby lub swojej życiowej pasji. Jeżeli ktoś zakłóci ich spokój, potrafią to negatywnie wyrazić i odstraszyć drugiego człowieka. Te dwie osobowości są najbardziej popularne wśród dolegliwości, związanych właśnie z zaburzeniami tego typu. Więcej informacji na temat różnorodnych zaburzeń osobowości można przeczytać na stronie https://donatakurpas.pl/.

Komentarze (4)

Zostaw komentarz