Psychologia

Czym jest inteligencja intrapersonalna?

inteligencja intrapersonalna

Zdjęcie autorstwa Sam Lion z Pexels

Wyróżnia się aż 8 rodzajów inteligencji, w tym matematyczno-logiczną, lingwistyczną, emocjonalną, interpersonalną i intrapersonalną. Nie, to nie pomyłka edytorska. Te dwie inteligencje o zbliżonej nazwie skrywają w sobie odmienne znaczenie.  Czym jest inteligencja intrapersonalna i do czego się przydaje?

Czym różni się inteligencja intrapersonalna od interpersonalnej?

Inteligencja interpersonalna sprawia, że nasze kontakty międzyludzkie układają się bardzo dobrze. Potrafimy nie tylko łatwo nawiązać znajomość, ale też wyczuć, kiedy nasz rozmówca czuje się zaniepokojony, albo wściekły. Wysoka inteligencja interpersonalna wiąże się z wysoką empatią, pozwala nam nie tylko zdiagnozować stan emocjonalny naszego rozmówcy, ale też dostosować do niego strategię komunikacji.  Natomiast inteligencja intrapersonalna jest ukierunkowana na nasze wnętrze. Polega na prawidłowym identyfikowaniu swoich emocji oraz ich źródeł.

Czym jest inteligencja intrapersonalna?

Inteligencja intrapersonalna to zdolność do zajrzenia w głąb siebie. Trzeba ogromnej odwagi, aby zachować obiektywizm i dostrzec rzeczy takimi, jakimi są w rzeczywistości. Np.  gdy odczuwamy złość, nie poddajemy się bezmyślnie tej emocji, lecz zastanawiamy się, co jest tego przyczyną. Nie wstydzimy się przyznać przed sobą, że nasza złość wynika z faktu, że koleżanka mówi tylko o siebie i lekceważy nasze wypowiedzi. Wysoka inteligencja intrapersonalna potrafi dostrzec nie tylko źródło złości – lekceważenie naszej osoby, ale też połączyć to zdarzenie z innymi doświadczeniami z przeszłości. Np. nasza matka postępowała podobnie. Zawsze ignorowała nasze wypowiedzi, skupiała się wyłącznie na własnych.

Rozumienie własnego zachowania

Inteligencja intrapersonalna pozwala wyjaśnić wiele sytuacji. Dzięki umiejętności zajrzenia w głąb siebie i bycia szczerym z samym sobą, możemy dostrzec, dlaczego tak bardzo unikamy pewnych siebie mężczyzn. Osoba z dużą inteligencją intrapersonalną zauważy, że jej ojciec był apodyktyczny, a ona w towarzystwie silnych mężczyzn, samców alfa, czuje, że jej autonomia jest zagrożona. Taki człowiek też nie reaguje bezmyślnie złością na krytykę. Potrafi zastanowić się, czy jest ona uzasadniona. A gdy pojawia się złość po usłyszeniu przykrych słów, nie reaguje agresją, lecz dostrzega silny związek między krytyczną postawą rodziców a swoją wrażliwością na krytyczne uwagi.

Zarządzanie emocjami

Inteligencja intrapersonalna pozwala lepiej zarządzać swoimi emocjami. Osoba nią obdarzona  nie lekceważy ich i nie spycha uczuć do podświadomości. Daje prawo im wybrzmieć, ponieważ niosą one ze sobą cenną informację, którą można wykorzystać w codziennym życiu.  Jednocześnie umie zarządzać emocjami i nie daje im się ponieść. Nie reaguje agresją, złością czy wycofaniem. Nawet w trudnych sytuacjach potrafi zachować zimną krew i postępować racjonalnie.

Osoby z inteligencją intrapersonalną podejmują racjonalne decyzje

Osoby z silnie rozwiniętą inteligencją intrapersonalną nie boją się też zareagować w sytuacji, gdy coś im nie pasuje. Zdają sobie sprawę, że boją się odpowiedzi partnera, ale z drugiej strony mają świadomość, że ich niepewność pochodzi z dzieciństwa, a w obecnej sytuacji obiektywnie nic im nie grozi. Partner najwyżej odejdzie, ale jako dorosły sobie poradzę z tym doświadczeniem.

Dzięki inteligencji intrapersonalnej doskonale wiemy, o co nam chodzi i jak możemy rozwiązać dany problem.  Warto jednak podkreślić, iż spojrzenie w głąb siebie wymaga ogromnej odwagi. Nie każdy potrafi się na nią zdobyć, podobnie jak na szczerość wobec siebie.

Dodaj komentarz