Sezonowe problemy Zdrowie

Czerniak – leczenie

czerniak-leczenie

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Jego genezy należy dopatrywać się w zmianach mutacyjnych komórek barwnikowych (melanocytów), oraz współdziałaniu innych czynników – takich jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.

Czerniak ma tendencje do dawania wczesnych przerzutów. Jest też podatny na leczenie tylko przy wczesnym wykryciu. W późniejszym etapie zmiany mogą być zbyt zaawansowane, a co za tym idzie – leczenie może się okazać nieskuteczne. Niestety – w Polsce wciąż wykrywa się czerniaka zbyt późno, a średnia długość życia z tym nowotworem wynosi 6 – 8 miesięcy.

Leczenie czerniaka

W terapii czerniaka mogą być stosowane różne rodzaje leczenia. Znajdują się wśród nich:

  • operacje chirurgiczne, polegające na wycięciu zmiany skórnej (wraz z dużym marginesem skóry zdrowej), oraz na resekcji okolicznych węzłów chłonnych;
  • chemioterapia, w tym jej postać izolowana kończynowa;
  • immunosupresja – opierająca się na hamowaniu procesu wytwarzania przeciwciał, z użyciem leków immunosupresyjnych;

  • immunoterapia – mająca na celu zmodyfikowanie czynności układu immunologicznego, i składająca się z immunosupresji, immunorekonstrukcji oraz immunostymulacji;
  • terapia genowa – której skuteczność jest jednak w obecnej fazie badań dość znikoma, polegająca na wprowadzaniu do komórek organizmu obcych kwasów nukleinowych;
  • szczepionki;

Redakcja

Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Jego genezy należy dopatrywać się w zmianach mutacyjnych komórek barwnikowych (melanocytów), oraz współdziałaniu innych czynników – takich jak nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe.

Niestety – komórki czerniaka często wykazują odporność na radio- i chemioterapię. Dlatego wciąż trwają badania nad lekami, które mogłyby być stosowane nawet w zaawansowanym stadium nowotworu. Jednym z takich leków jest ipilimumab.

Badania kliniczne potwierdziły, że w znaczący sposób wydłużał on życie osób z czerniakiem o stopniu odpornym na inne formy terapii. Ryzyko skutków ubocznych dorównuje jednak spektakularności efektów leczenia tym specyfikiem – mogą mianowicie wystąpić: autoagresja, dolegliwości jelitowe, niedoczynność tarczycy, zapalenie wątroby, niedoczynność przysadki.

Reasumując – żadna z terapii czerniaka w innym jego stadium niż etap początkowy nie daje stuprocentowych szans na wyleczenie. Dlatego lepiej jest stosować działania profilaktyczne, tym samym minimalizując ryzyko rozwoju nowotworu.

Redakcja

Dodaj komentarz