Psychologia

ADHD u osób dorosłych – temat, którego nie należy ignorować

ADHD u osób dorosłych

grafika dostarczona przez partnera

Tematyka ADHD u osób dorosłych pozostaje na marginesie zainteresowań. Tymczasem na rynku edukacyjnym istnieją studia, które wypełniają tę lukę. Jest nimi psychologia.

Choć wiele osób słyszało o ADHD, w istocie część z nich ma błędne przekonania dotyczącego tego, czym jest ono naprawdę. Jednym z nich jest założenie, że zaburzenie dotyczy wyłącznie pacjentów niepełnoletnich. Istnieje grupa dorosłych zmagających się na co dzień z tą przypadłością. Na szczęście można świadomie pracować z osobą dotkniętą zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Pozwala ona znacząco poprawić jakość życia i poziom zadowolenia z niego.

Czym w ogóle jest ADHD?

ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, przejawia się przede wszystkim nadmierną ruchliwością, trudnością w utrzymaniu dłużej jednej pozycji, ale też impulsywnością działania oraz problemami z koncentracją. Chociaż w świadomości masowej objawy tego zespołu objawiają się nadaktywnością ruchową, a obraz ten zdążył się utrwalić w postaci biegających i niesłuchających poleceń dzieci, to w rzeczywistości esencją tematu jest deficyt uwagi.

ADHD u osób dorosłych – czym się przejawia?

ADHD u osób dorosłych może objawiać się trudnościami w krótkotrwałym oraz długotrwałym angażowaniu się umysłowym czy emocjonalnym w różne sprawy. Mogą one dotyczyć relacji towarzyskich, bliskich związków, edukacji czy życia zawodowego. Niemożność doprowadzenia rozpoczętych spraw do końca również jest symptomatyczne dla tej grupy pacjentów. Istnieje szereg elementów życiowych, które wymagają poświęcenia i koncentracji w większym lub mniejszym stopniu. Skupienie swojego toku myślowego na wykonywaniu określonych działań i czynności ma doprowadzić ją do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Tymczasem zespół nadpobudliwości psychoruchowej znacząco jej to utrudnia. Nawet jeśli dana osoba podejmie się doprowadzenia spraw do końca, w którymś momencie porzuci dalsze działanie. Nie musi być to powiązane z jakąś konkretną utratą motywacji czy wizją celu.

Interesuje Cię pomaganie pacjentom z problemami? Studiuj psychologię na WSB-NLU!

WSB-NLU to uczelnia, która ma w swojej ofercie 5-letnie jednolite magisterskie studia psychologiczne. Dzięki nim można uzyskać niezbędne kompetencje, aby móc rozpocząć karierę w zawodzie psychologa. Dlaczego warto zapisać się na studia na WSB-NLU? Przemawia za tym kilka ważnych czynników, mianowicie:

  • zajęcia prowadzone przez praktyków, a nie tylko teoretyków – współpraca ze specjalistami z zakresu psychologii, pedagogiki, neurologii;
  • nacisk na naukę przez praktykę;
  • opcja współpracy z Instytutem Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu;
  • akceptacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzenie studiów psychologicznych – gwarancja wysokiego poziomu kształcenia;
  • duże możliwości zawodowe po skończonym kształceniu – opcja dołączenia do zespołu specjalistów w poradniach psychologicznych, szpitalach, prywatnych klinikach oraz gabinetach, ośrodkach terapeutycznych, czy placówkach edukacyjnych.

Podsumowując, warto rozważyć ścieżkę kariery związaną ze zdobywaniem kompetencji z zakresu psychologii.

Dodaj komentarz